Jablone dvojročné s korunkou podpník: MM 106

ZISTIŤ VIAC

Jabloň stĺpovitá – podpník MM106 s koreňovým balom

ZISTIŤ VIAC

Jablone 1-ročné špičiaky (podpník M9) s koreňovým balom

ZISTIŤ VIAC

Duo – Jablone (MM106)

ZISTIŤ VIAC

Hruška – podpník: Dula, Hruška planá

ZISTIŤ VIAC

Čerešňa – Podpník: Vtáčnica, Mahalebka

ZISTIŤ VIAC

Višňa – Podpník: Mahalebka

ZISTIŤ VIAC

Slivka – Podpník: Myrabolan

ZISTIŤ VIAC