UPOZORŇUJEME MILÝCH ZÁKAZNÍKOV ŽE V NAŠICH PREDAJNIACH REZERVÁCIU TOVARU NEPOSKYTUJEME, ĎALEJ VÁS UPOZORŇUJEME ,ŽE OBJEDNÁVKY S MOŽNOSŤOU OSOBNÉHO VYZDVIHNUTIA ZÁSIELKY TAKISTO NEROBÍME, NAKOĽKO NEMÁME K DISPOZÍCII PRIESTOR A KAPACITU NA TAKÝ ÚČEL  ! ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE !

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tovar z našej www stránky si môžete objednať prostredníctvom:

1.) internetového obchodu (odporúčaný spôsob)
2.) mailom: ovocnaskolkademeter@gmail.com

Pri objednávaní tovaru prostredníctvom mailu alebo listom – v objednávke vždy uveďte: 

  • meno objednávateľa – alebo názov firmy (+IČO/DIČ)
  • poštovú adresu (vrátane PSČ)
  • telefonický kontakt (mobil alebo pevnú linku)
  • objednávané druhy ovocných stromčekov + odrody (+podpník) + kusy

Využite ten spôsob objednávania, ktorý zvládnete a ktorý Vám najviac vyhovje. No pre tých, ktorým to nerobí žiadny problém – odporúčame objednať si tovar prostredníctvom internetového obchodu. Internetový obchod (tzv. eshop), Vás odbremení od zdĺhavého vypisovania potrebných detailov, uľahčí Vám prácu s objednávaním a naviac, kópia objednávky Vám bude hneď odoslaná na Váš e- mail. 

Milí zákazníci!

V prípade, že chcete doobjednať niektorý ďalší tovar – postupujte v objednávaní ako s novou objednávkou, len potom pred odoslaním v objednávke do poznámky uveďte číslo predchádzajúcej objednávky a my potom takto k sebe patriace objednávky budeme vybavovať ako jednu objednávku.

BALNÉ

Prepravné a balné účtujeme zvlášť. Priemer váhy jedného produktu je 0,7kg. Informácie o cene dopravy k produktom nájdete v cenníku na WEB stránke.

Postup pri balení: Ovocné stromčeky sa tesne pred zabalením vyberajú z vlhkého substrátu a upravia sa tak, aby sa minimalizoval ich objem. Spodná časť stromčekov (koreňová časť) sa najprv zabalí do fólie a následne do vreca. Podobne aj vrchná časť stromčekov je zabalená fóliou, takže je vylúčené, aby dochádzalo k vyschnutiu stromčekov počas prepravy alebo k ich poškodeniu (doručenie trvá iba 24 hodín)

PLATBA ZA PRODUKTY

  1. PLATBA V HOTOVOSTI: pri osobnom odbere v ovocnej škôlke, uhradí sumu iba za tovar.
  2. PLATBA V HOTOVOSTI: po doručení kuriérskou službou PACKETA na miesto adresáta (domov) – cena za tovar + prepravné a balné. 

UPOZORNENIE K TERMÍNU DODANIA TOVARU (ovocných stromčekov):

Zásielky (resp. balíky) sa v jeseni začínajú posielať zákazníkom až po vyoraní stromčekov z ovocnej škôlky (čo z pravidla býva až niekedy začiatkom októbra), a to postupne podľa ďalších objednávok. Čiže ak si niekto objedná ovocné stromčeky prostredníctvom eshopu, napríklad už v septembri, neznamená, že mu bude zásielka odoslaná ihneď ďalší deň. Takže aj ten, kto si objednal stromčeky napr. Už začiatkom septembra, zásielka mu bude odoslaná až po vyoraní stromčekov zo školky a až vtedy, až príde jeho objednávka na rad k vybaveniu. 

Všetky objednávky sa vybavujú a odosielajú postupne, t. j. Až po vybratí ovocných stromčekov a krov zo škôlky a až po ich naskladnení na sklad a do predajne (preto sa v jeseni zásielky odosielajú spravidla až po 15.októbri). Takže od objednania až po odoslanie stromčekov môže ubehnúť až niekoľko týždňov. Je potrebné si uvedomiť, že ide o živý rastlinný materiál, ktorý má svoje fenologické zákonitosti – a svoj čas pre vyzretie dreva – čo my nedokážeme ovplyvniť! Ak sa majú stromčeky ujať v pôde, musí byť ich drevo dobre vyzreté – a to býva až po opade listov!!! 

Zásielky (balíky) sa aj v jari začínajú posielať zákazníkom až po vybratí stromčekov zo škôlky a až po ich naskladnení na sklad a do predajne. 

RÝCHLOSŤ DORUČENIA tovaru od prevzatia zásielky od nás po jej doručenie zákazníkovi je 24 hodín. 

INTERNETOVÝ OBCHOD – OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. Tieto obchodné podmienky platia pre internetový obchod: www.fdemeter.sk, prevádzkovateľom internetového obchodu je OVOCNÁ ŠKOLKA – DEMETER, František Demeter, Včeláre č.26, 044 02. Identifikačné údaje spoločnosti sú: IČO: 47 462 574, DIČ: 202 388 4478, BANKA ———————— . Obchodná spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri č. 806-5260 v Košiciach. 

2. Zákazníkom kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru z ponuky na internetovej stránke (www.fdemeter.sk)

2.a) Predmetom obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim v našom e-shope sú sadenice ovocných stromčekov a krov, určené pre výsadbu a ich následné viacročné pestovanie s cieľom opakovane získavať úrodu ovocia. Tieto škôlkárske výpestky – sadenice podliehajú kontrole štátu, ktorá je vykonávaná ÚKSÚP-om a jej fytoinšpekciou, pričom musia spĺňať príslušné technické normy. V našom e-shope teda ponúkame len zdravé a certifikované škôlkárske výpestky, ktoré spĺňajú tieto normy. Každý stromček je označený menovkou + obrázkom so stručným popisom, na ktorej sú všetky stanovené údaje, vrátane názvu, odrody a ceny.  

3. OBJEDNÁVKA odoslaná z uvedeného internetového obchodu je záväzná a odoslaním objednávky zákazník zároveň potvrdzuje, že súhlasí s uvedenými obchodnými podmienkami. Vygenerovaná objednávka z nášho internetového obchodu (ak už má svoje číslo, je automaticky u nás zaevideovaná) a je doručená do našej i zákazníkovej e-mailovej schránky. 

4. DODACIA LEHOTA platí iba počas sezónneho predaja ovocných stromčekov a platí až do vypredania zásob. Začiatok i koniec predajnej sezóny je s predstihom vyznačený na webovej stránke (www.fdemeter.sk)

Zásielky sú doručované iba počas pracovných dní. Zásielka bude doručená na miesto adresáta (domov). V posledný pracovný deň pred víkendom zásielky už neodosielame, aby sa doba prepravy zbytočne nepredlžovala. 

5. Tovar (ovocné stromčeky) si zákazník prevezme osobne po ich doručení na mieste adresáta alebo na pošte, pričom zákazník vopred obdrží od prepravcu SMS alebo telefonický hovor. 

6. Ovocné stromčeky sa tesne pred zabalením vyberajú z vlhkého substrátu a upravia sa tak, aby saminimalizoval ich objem. Spodná časť stromčekov (koreňová časť) sa najprv zabalí do fólie a následne do vreca. Podobne aj vrchná časť stromčekov je zabalená fóliou, takže je vylúčené, aby dochádzalo k vyschnutiu stromčekov počas prepravy alebo k ich poškodeniu. 

7. Zákazník vykonáva iba jedenkrát platbu v hotovosti, a to je pri preberaní tovaru – buďto kuriérovi, alebo pri platbe na kamennej predajni. 

8. Reklamácie sa riešia individuálne a po vzájomnej dohode. 

REKLAMÁCIA STROMČEKOV

Kupujúci má právo na reklamáciu, keď tovar nespĺňa deklarované parametre. Reklamácia musí mať vždy písomnú formu maximálne do troch dní a možno ju podať osobne, poslať listom alebo emailom. 

Na objasnenie: 

Kupujúci (záhradkár, resp. zákazník) pri osobnom odbere ovocných výpestkov si sám prezerá jednotlivé výpestky a v prípade, že sa mu nezdá požadovaná kvalita, má právo hneď na mieste reklamovať stromček, resp. ho vymeniť. V ostatnom čase, t.j. po troch dňoch od prevzatia tovaru, už za ďalší rast a ošterovanie preberá zodpovednosť kupujúci, resp. záhradkár. Predávajúci už po tejto uplynutej dobe nepreberá zodpovedonosť za stromčeky, výpestky.

Pred odoslaním každej zásielky vykonávajú priamu kontrolu stromčekov skúsení pracovníci dodávateľa, ktorí vyberajú stromčeky zo škôlky alebo zo základky a ktorí ich balia do balíkov pre expedíciu. V každom prípade – sú to skúsení pracovníci ktorým by nemala ujsť pozornosť natoľko, aby prehliadli suchý stromček. Expedujú sa iba také stromčeky, ktoré majú plný predpoklad na ujatie. Samozrejme, že to platí len pri ich správnom ošetrení pred výsadbou a po výsadbe.

Kupujúci pri prevzatí stromčekov – je povinný skontrolovať ich stav, či nie sú stromčeky zaschnuté alebo inak poškodené. Ak zákazník obdržal stromček, ktorý má znaky zaschlosti, poškodené korene alebo iné skryté vady, maximálne však do troch dní, je dobré v tej chvíli hneď odfotografovať poškodené stromčeky, odfotografovať ich aj v porovnaní s ostatnými – zdravými (nepoškodenými stromčekami), na ktorých je značne vidno, že je stromček skutočne poškodený. Takto urobené digitálne fotografie treba v čo najkratšom čase zaslať mailom na adresu dodávateľskej škôlky a zároveň kontaktovať dodávateľa. Ak fotografie dostatočne nepreukazujú poškodenie, reklamovaný ovocný stromček treba zaslať maximálne do troch dní alebo osobne doručiť na adresu: 

OVOCNÁ ŠKOLKA – DEMETER, František Demeter, Včeláre č.26, 044.

K tovaru je potrebé priložiť všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdržal (napr.dodací list, faktúru, bloček. A pod.)

Po posúdení poškodeného stromčeka dodávateľom (vedúcim škôlky) a uznaní reklamácie – pripadajú v úvahe dve možnosti: 

1. možnosť: dodávateľ ihneď pošle kupujúcemu náhradný stromček (ak fotografie poukazateľne dokumentujú dôvod na reklamáciu alebo ho fyzicky odovzdá kupujúcemu zákazníkovi na predajnom mieste v ovocnej škôlke vo Včelároch. 

2. možnosť: kupujúci záhradkár sa pokúsi stromček podľa pokynov ošetrovateľa správne ošetriť, potom ho vysadí a bude sa oň dohodnutý čas starať. Potom v prípade, že sa stromček neprijme alebo vyschne, kupujúci sa znova skontaktuje s dodávateľom a po uznaní reklamácie dostane plnú náhradu – je však potrebné, aby kupujúci aj počas tejto doby o tom priebežne robil fotozábery a potom aby tieto fotozábery poslal dodávateľovi (fotozábery – ako vyzerali stromčeky hneď po výsadbe, ako vyzerali stromčeky hneď po výsadbe, prípadne aj ďalšie fotozábery -napr. v porovnaní s ostatnýámi stromčekami a podobne.)

Dodávateľ – predávajúca firma – nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného používania alebo nesprávneho ošetrenia produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonakjšími vplyvmi (prírodnou alebo živelnou pohromou) alebo chybnou manipuláciou či iným mechanickým poškodením.

Kupujúci – záhradkár – by si mal uvedomiť, že aj dodávateľovi ide o dobré meno, a že má takisto záujem na tom, aby boli odberatelia spokojní s dodaným tovarom. Po objektívnom posúdení sú príčiny neujatia alebo vyschnutia stromčeka nespôsobené dodávateľom, ale zhodou rôznych vonkajších okolností, ktoré dodávateľ nemohol nijak ovplyvniť. 

Kupujúci si musí uvedomiť, že stromčeky najčastejšie vysychajú jednak po zlom a nedostatočnom ošetrení pred výsadbou, ak bol použitý zlý, nesprávny a nedostatočný rez pri ošetrení koreňovej sústavy a jednak po zlom a nedostatočnom ošetrení po výsadbe (napr. Ak nebol vôbec použitý potrebný povýsadbový rez alebo ak síce bol použitý, ale nesprávny rez – kedy sa výhony mali skrátiť a rezné rany zatrieť latexom – viď podrobnejšie poznámky na našej stránke. Môžu to spôsobiť aj ďalšie vonkajšie príčiny – napr. Neskoré jarné mrazy, mechanické poškodenie (napr. Spôsobené ohryzom) presadzovací škod a pod. Po výsadbe stromčekov, keď už stromčeky riadne vypučali a začali vegetovať – už sám kupujúci (záhradkár) preberá plnú zodpovednosť za ich ďalší stav a vývoj. Ak potom nastane dlhšie sucho a pestovateľ (záhradkár) zanedbá zavlažovanie – je jasné, že iba pestovateľ nesie zodpovednosť za ich vyschnutie. Nemožno reklamovať stromčeky, ktoré celé týždne riadne vegetovali a až po značnej dobe vyschli v dôsledku slabého alebo nedostatočného ošterovania! Samotný proces zakoreňovania prebieha niekedy dlhšiu dobu a tá je rozdielna podľa druhu ovocných stromčekov. Ak prešiel napr. Mesiac od výsadby a stromček naďalej nepúči (stagnuje, ale ani nevyzerá, žeby bol suchý), aj vtedy ešte môžeme urobiť to, že stromček znova vyberieme z pôdy a skrátime im korene (až do ich zdravšej – sviežejšej časti) a potom ich znova zasadíme. Po opätovnej výsadbe im ešte viac skrátime výhony v korunke a niekoľko nasledujúcich dní ich intenzívne zavlažujeme. Ak stromčeky signalizujú známky väčšieho zaschnutia – môžeme ich pred opätovnou výsadbou na niekoľko hodín (24-48 hod.) namočiť do vody (korene). Vo väčšine prípadov – tento spôsob naozaj pomáha. 

Osobné údaje a ich ochrana

1.Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti „Registrácia“.
4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže predávajúci po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
7. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s čl. 5 ods.1 písm. a) a písm. b) Nariadenia, bude osobné údaje kupujúceho získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.
8. Predávajúci vyhlasuje, že na iné účely ako je uvedené v týchto obchodných a reklamačných podmienkach bude získavať osobné údaje kupujúceho vždy osobitne na adekvátnom právnom základe a zároveň zabezpečí, že sa tieto osobné údaje budú spracúvať a využívať výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu na ktorý boli zhromaždené a nebude ich združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iný účel alebo na účel plnenia kúpnej zmluvy.
9. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:
a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok preukazujúce totožnosť predávajúceho,
b) kontaktné údaje predávajúceho, resp. zodpovednej osoby predávajúceho,
c) účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a právny základ spracúvania osobných údajov,
d) že požadované osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky je kupujúci povinný poskytnúť,
e) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods.1 písm. f) Nariadenia, že oprávneným záujmom, ktorý predávajúci sleduje, je priamy marketing,
f)  identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar, resp. identifikačné údaje iných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
10. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Nariadeniu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
11. Predávajúci v súlade s Nariadením poskytuje kupujúcemu, ktorého údaje spracúva, nasledujúce informácie:
a) totožnosť a kontaktné údaje predávajúceho a v príslušných prípadoch zástupcu predávajúceho,
b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania,
d) ak sa spracúvanie zakladá na čl. 6 ods. 1 písm.  f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje predávajúci alebo tretia strana,
e) okruh príjemcov, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú,
f)  v relevantnom prípade informáciu o tom, že predávajúci zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii,
g) dobu uchovávania osobných údajov, resp. kritériá na jej určenie,
h) informácie o existencii práva požadovať od predávajúceho prístup k jeho osobným údajom a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu ako aj práva na prenosnosť údajov,
i) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
j) informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je kupujúci povinný poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
k) existenciu automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania;
Kupujúci má právo získať od predávajúceho kópiu osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a k nej má právo získať aj všetky vyššie uvedené informácie. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré kupujúci požiada môže predávajúci účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom na vyhotovenie kópie.
12. Ak kupujúci uplatní svoje právo podľa bodu 11 písomne alebo elektronicky a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo podľa bodu 11, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto Nariadenia.
13. Kupujúci má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak kupujúci namietne takéto spracúvanie, predávajúci ukončí spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu odo dňa doručenia takejto námietky predávajúcemu a osobné údaje dotknutého kupujúceho sa na takéto účely už nesmú a nebudú spracúvať.
14. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.
15. Predávajúci prijme vhodné opatrenia s cieľom poskytnúť kupujúcemu všetky informácie uvedené v bode 11 v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho formulované. Predávajúci poskytne informácie elektronicky alebo v súlade s Nariadením inými prostriedkami, na ktorých sa s kupujúcim dohodne.
16. Informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti kupujúceho, poskytne predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu, v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.
17. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhom príjemcov:

Packeta Courier Service s.r.o. , Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka