Loading...
Obchodné podmienky2019-03-12T10:41:56+02:00

UPOZORŇUJEME MILÝCH ZÁKAZNÍKOV ŽE V NAŠICH PREDAJNIACH REZERVÁCIU TOVARU NEPOSKYTUJEME ! ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE !

OBCHODNÉ PODMIENKY

Tovar z našej www stránky si môžete objednať prostredníctvom:

1.) internetového obchodu (odporúčaný spôsob)
2.) mailom: ovocnaskolkademeter@gmail.com

3.) telefonicky: 0919 215 516

Pri objednávaní tovaru prostredníctvom mailu alebo listom – v objednávke vždy uveďte: 

  • meno objednávateľa – alebo názov firmy (+IČO/DIČ)
  • poštovú adresu (vrátane PSČ)
  • telefonický kontakt (mobil alebo pevnú linku)
  • objednávané druhy ovocných stromčekov + odrody (+podpník) + kusy

Využite ten spôsob objednávania, ktorý zvládnete a ktorý Vám najviac vyhovje. No pre tých, ktorým to nerobí žiadny problém – odporúčame objednať si tovar prostredníctvom internetového obchodu. Internetový obchod (tzv. eshop), Vás odbremení od zdĺhavého vypisovania potrebných detailov, uľahčí Vám prácu s objednávaním a naviac, kópia objednávky Vám bude hneď odoslaná na Váš e- mail. 

Milí zákazníci!

V prípade, že chcete doobjednať niektorý ďalší tovar – postupujte v objednávaní ako s novou objednávkou, len potom pred odoslaním v objednávke do poznámky uveďte číslo predchádzajúcej objednávky a my potom takto k sebe patriace objednávky budeme vybavovať ako jednu objednávku.

Samotné prevzatie ovocných výpestkov je možné:

  • osobne na predajnom mieste v Košiciach na Krivej ulici č. 13 (maloobchod) a vo Včelároch č.26 (veľkoobchod), prevzatím od doručovateľskej firmy, pričom ovocné stromčeky zasielame kuriérskou službou REMAX, s možnosťou doručenia do 24 hodín po celom území Slovenskej republiky a to na adresu zvolenú zákazníkom.

BALNÉ

Prepravné a balné účtujeme zvlášť. Priemer váhy jedného produktu je 0,7kg. Informácie o cene dopravy k produktom nájdete v cenníku na WEB stránke.

Postup pri balení: Ovocné stromčeky sa tesne pred zabalením vyberajú z vlhkého substrátu a upravia sa tak, aby sa minimalizoval ich objem. Spodná časť stromčekov (koreňová časť) sa najprv zabalí do fólie a následne do vreca. Podobne aj vrchná časť stromčekov je zabalená fóliou, takže je vylúčené, aby dochádzalo k vyschnutiu stromčekov počas prepravy alebo k ich poškodeniu (doručenie trvá iba 24 hodín)

PLATBA ZA PRODUKTY

  1. PLATBA V HOTOVOSTI: pri osobnom odbere v ovocnej škôlke, uhradí sumu iba za tovar.
  2. PLATBA V HOTOVOSTI: po doručení kuriérskou službou REMAX na miesto adresáta (domov) – cena za tovar + prepravné a balné. 

UPOZORNENIE K TERMÍNU DODANIA TOVARU (ovocných stromčekov):

Zásielky (resp. balíky) sa v jeseni začínajú posielať zákazníkom až po vyoraní stromčekov z ovocnej škôlky (čo z pravidla býva až niekedy začiatkom októbra), a to postupne podľa ďalších objednávok. Čiže ak si niekto objedná ovocné stromčeky prostredníctvom eshopu, napríklad už v septembri, neznamená, že mu bude zásielka odoslaná ihneď ďalší deň. Takže aj ten, kto si objednal stromčeky napr. Už začiatkom septembra, zásielka mu bude odoslaná až po vyoraní stromčekov zo školky a až vtedy, až príde jeho objednávka na rad k vybaveniu. 

Všetky objednávky sa vybavujú a odosielajú postupne, t. j. Až po vybratí ovocných stromčekov a krov zo škôlky a až po ich naskladnení na sklad a do predajne (preto sa v jeseni zásielky odosielajú spravidla až po 15.októbri). Takže od objednania až po odoslanie stromčekov môže ubehnúť až niekoľko týždňov. Je potrebné si uvedomiť, že ide o živý rastlinný materiál, ktorý má svoje fenologické zákonitosti – a svoj čas pre vyzretie dreva – čo my nedokážeme ovplyvniť! Ak sa majú stromčeky ujať v pôde, musí byť ich drevo dobre vyzreté – a to býva až po opade listov!!! 

Zásielky (balíky) sa aj v jari začínajú posielať zákazníkom až po vybratí stromčekov zo škôlky a až po ich naskladnení na sklad a do predajne. 

RÝCHLOSŤ DORUČENIA tovaru od prevzatia zásielky od nás po jej doručenie zákazníkovi je 24 hodín. 

INTERNETOVÝ OBCHOD – OBCHODNÉ PODMIENKY

  1. Tieto obchodné podmienky platia pre internetový obchod: www.fdemeter.sk, prevádzkovateľom internetového obchodu je OVOCNÁ ŠKOLKA – DEMETER, František Demeter, Včeláre č.26, 044 02. Identifikačné údaje spoločnosti sú: IČO: 47 462 574, DIČ: 202 388 4478, BANKA ———————— . Obchodná spoločnosť je zapísaná v živnostenskom registri č. 806-5260 v Košiciach. 

2. Zákazníkom kupujúcim v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru z ponuky na internetovej stránke (www.fdemeter.sk)

2.a) Predmetom obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim v našom e-shope sú sadenice ovocných stromčekov a krov, určené pre výsadbu a ich následné viacročné pestovanie s cieľom opakovane získavať úrodu ovocia. Tieto škôlkárske výpestky – sadenice podliehajú kontrole štátu, ktorá je vykonávaná ÚKSÚP-om a jej fytoinšpekciou, pričom musia spĺňať príslušné technické normy. V našom e-shope teda ponúkame len zdravé a certifikované škôlkárske výpestky, ktoré spĺňajú tieto normy. Každý stromček je označený menovkou + obrázkom so stručným popisom, na ktorej sú všetky stanovené údaje, vrátane názvu, odrody a ceny.  

3. OBJEDNÁVKA odoslaná z uvedeného internetového obchodu je záväzná a odoslaním objednávky zákazník zároveň potvrdzuje, že súhlasí s uvedenými obchodnými podmienkami. Vygenerovaná objednávka z nášho internetového obchodu (ak už má svoje číslo, je automaticky u nás zaevideovaná) a je doručená do našej i zákazníkovej e-mailovej schránky. 

4. DODACIA LEHOTA platí iba počas sezónneho predaja ovocných stromčekov a platí až do vypredania zásob. Začiatok i koniec predajnej sezóny je s predstihom vyznačený na webovej stránke (www.fdemeter.sk)

Zásielky sú doručované iba počas pracovných dní. Zásielka bude doručená na miesto adresáta (domov). V posledný pracovný deň pred víkendom zásielky už neodosielame, aby sa doba prepravy zbytočne nepredlžovala. 

5. Tovar (ovocné stromčeky) si zákazník prevezme osobne po ich doručení na mieste adresáta alebo na pošte, pričom zákazník vopred obdrží od prepravcu SMS alebo telefonický hovor. 

6. Ovocné stromčeky sa tesne pred zabalením vyberajú z vlhkého substrátu a upravia sa tak, aby saminimalizoval ich objem. Spodná časť stromčekov (koreňová časť) sa najprv zabalí do fólie a následne do vreca. Podobne aj vrchná časť stromčekov je zabalená fóliou, takže je vylúčené, aby dochádzalo k vyschnutiu stromčekov počas prepravy alebo k ich poškodeniu. 

7. Zákazník vykonáva iba jedenkrát platbu v hotovosti, a to je pri preberaní tovaru – buďto kuriérovi, alebo pri platbe na kamennej predajni. 

8. Reklamácie sa riešia individuálne a po vzájomnej dohode. 

REKLAMÁCIA STROMČEKOV

Kupujúci má právo na reklamáciu, keď tovar nespĺňa deklarované parametre. Reklamácia musí mať vždy písomnú formu a možno ju podať osobne, poslať listom alebo emailom. 

Na objasnenie: 

Kupujúci (záhradkár, resp. zákazník) pri osobnom odbere ovocných výpestkov si sám prezerá jednotlivé výpestky a v prípade, že sa mu nezdá požadovaná kvalita, má právo hneď na mieste reklamovať stromček, resp. Ho vymeniť. V ostatnom čase, t.j. Až po niekoľkých dňoch, už za ďalší rast a ošterovanie preberá zodpovednosť kupujúci, resp. záhradkár.

Pred odoslaním každej zásielky vykonávajú priamu kontrolu stromčekov skúsení pracovníci dodávateľa, ktorí vyberajú stromčeky zo škôlky alebo zo základky a ktorí ich balia do balíkov pre expedíciu. V každom prípade – sú to skúsení pracovníci ktorým by nemala ujsť pozornosť natoľko, aby prehliadli suchý stromček. Expedujú sa iba také stromčeky, ktoré majú plný predpoklad na ujatie. Samozrejme, že to platí len pri ich správnom ošetrení pred výsadbou a po výsadbe.

Kupujúci pri prevzatí stromčekov – je povinný skontrolovať ich stav, či nie sú stromčeky zaschnuté alebo inak poškodené. Ak zákazník obdržal stromček, ktorý má znaky zaschlosti, je dobré v tej chvíli hneď odfotografovať poškodené stromčeky, odfotografovať ich aj v porovnaní s ostatnými – zdravými (nepoškodenými stromčekami), na ktorých je značne vidno, že je stromček skutočne poškodený. Takto urobené digitálne fotografie treba v čo najkratšom čase zaslať mailom na adresu dodávateľskej škôlky a zároveň kontaktovať dodávateľa. Ak fotografie dostatočne nepreukazujú poškodenie, reklamovaný ovocný stromček treba zaslať alebo osobne doručiť na adresu 

OVOCNÁ ŠKOLKA – DEMETER, František Demeter, Včeláre č.26, 044. K tovaru je potrebé priložiť všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdržal (napr.dodací list, faktúru, bloček. A pod.)

Po posúdení poškodeného stromčeka dodávateľom (vedúcim škôlky) a uznaní reklamácie – pripadajú v úvahe dve možnosti: 

1. možnosť: dodávateľ ihneď pošle kupujúcemu náhradný stromček (ak fotografie poukazateľne dokumentujú dôvod na reklamáciu alebo ho fyzicky odovzdá kupujúcemu zákazníkovi na predajnom mieste v ovocnej škôlke vo Včelároch. 

2. možnosť: kupujúci záhradkár sa pokúsi stromček podľa pokynov ošetrovateľa správne ošetriť, potom ho vysadí a bude sa oň dohodnutý čas starať. Potom v prípade, že sa stromček neprijme alebo vyschne, kupujúci sa znova skontaktuje s dodávateľom a po uznaní reklamácie dostane plnú náhradu – je však potrebné, aby kupujúci aj počas tejto doby o tom priebežne robil fotozábery a potom aby tieto fotozábery poslal dodávateľovi (fotozábery – ako vyzerali stromčeky hneď po výsadbe, ako vyzerali stromčeky hneď po výsadbe, prípadne aj ďalšie fotozábery -napr. v porovnaní s ostatnýámi stromčekami a podobne.)

Dodávateľ – predávajúca firma – nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného používania alebo nesprávneho ošetrenia produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonakjšími vplyvmi (prírodnou alebo živelnou pohromou) alebo chybnou manipuláciou či iným mechanickým poškodením.

Kupujúci – záhradkár – by si mal uvedomiť, že aj dodávateľovi ide o dobré meno, a že má takisto záujem na tom, aby boli odberatelia spokojní s dodaným tovarom. Po objektívnom posúdení sú príčiny neujatia alebo vyschnutia stromčeka nespôsobené dodávateľom, ale zhodou rôznych vonkajších okolností, ktoré dodávateľ nemohol nijak ovplyvniť. 

Kupujúci si musí uvedomiť, že stromčeky najčastejšie vysychajú jednak po zlom a nedostatočnom ošetrení pred výsadbou, ak bol použitý zlý, nesprávny a nedostatočný rez pri ošetrení koreňovej sústavy a jednak po zlom a nedostatočnom ošetrení po výsadbe (napr. Ak nebol vôbec použitý potrebný povýsadbový rez alebo ak síce bol použitý, ale nesprávny rez – kedy sa výhony mali skrátiť a rezné rany zatrieť latexom – viď podrobnejšie poznámky na našej stránke. Môžu to spôsobiť aj ďalšie vonkajšie príčiny – napr. Neskoré jarné mrazy, mechanické poškodenie (napr. Spôsobené ohryzom) presadzovací škod a pod. Po výsadbe stromčekov, keď už stromčeky riadne vypučali a začali vegetovať – už sám kupujúci (záhradkár) preberá plnú zodpovednosť za ich ďalší stav a vývoj. Ak potom nastane dlhšie sucho a pestovateľ (záhradkár) zanedbá zavlažovanie – je jasné, že iba pestovateľ nesie zodpovednosť za ich vyschnutie. Nemožno reklamovať stromčeky, ktoré celé týždne riadne vegetovali a až po značnej dobe vyschli v dôsledku slabého alebo nedostatočného ošterovania! Samotný proces zakoreňovania prebieha niekedy dlhšiu dobu a tá je rozdielna podľa druhu ovocných stromčekov. Ak prešiel napr. Mesiac od výsadby a stromček naďalej nepúči (stagnuje, ale ani nevyzerá, žeby bol suchý), aj vtedy ešte môžeme urobiť to, že stromček znova vyberieme z pôdy a skrátime im korene (až do ich zdravšej – sviežejšej časti) a potom ich znova zasadíme. Po opätovnej výsadbe im ešte viac skrátime výhony v korunke a niekoľko nasledujúcich dní ich intenzívne zavlažujeme. Ak stromčeky signalizujú známky väčšieho zaschnutia – môžeme ich pred opätovnou výsadbou na niekoľko hodín (24-48 hod.) namočiť do vody (korene). Vo väčšine prípadov – tento spôsob naozaj pomáha.